Tag Archives: ytelsesindikatorer

Hvilke KPI er viktige for småbedrifter å spore?‎

Først av alt, hva er en KPI?‎ ‎KPI-er, er viktige nøkkel- eller ytelsesindikatorer.  KPI står for key performance indicator, og defineres som et kvantifiserbart mål på ytelse over tid for et spesifikt mål. KPI-er gir mål for organisasjoner å strekke seg etter, de gir milepæler for å måle fremgang og innsikt som hjelper folk på